Bất Động Sản Đông Anh - Mua bán nhà đất

Nhà đất vip

Mức giá:

Diện tích: m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:

Mức giá: 6.5 tr/m2

Diện tích: 68 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 17-08-2017

Mức giá: 15 tr

Diện tích: 71 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 17-08-2017

Mức giá:

Diện tích: 98 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:

Mức giá: 1.45 tỷ

Diện tích: 44.1 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 11-08-2017

Mức giá: 1650 tỷ

Diện tích: 43 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 09-08-2017

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 1.9 tỷ

Diện tích: 60 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: