Bất Động Sản Đông Anh - Mua bán nhà đất

Nhà đất vip

Mức giá: 56 tr/m2

Diện tích: 187 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-10-2023

Mức giá: 70 tr/m2

Diện tích: 165 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 22-11-2023

Mức giá: 220 tỷ

Diện tích: 680 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 17-07-2021

Mức giá:

Diện tích: m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 24-07-2021

Mức giá: 21 tr/m2

Diện tích: 120 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 13-11-2023

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 72 tr/m2

Diện tích: 198 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 24-11-2023

Mức giá: 34 tr/m2

Diện tích: 82 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 20-11-2023

Mức giá: 430 tr

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 20-11-2023

Mức giá: 23 tr/m2

Diện tích: 60 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-11-2023

Mức giá:

Diện tích: m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-11-2023