Dự báo Đông Anh thành điểm sáng nguồn cung bất động sản

Theo dự báo của Savills Việt Nam, nguồn cung trong quý IV/2023 chủ yếu sẽ đến từ các dự án mới. Đến năm 2025, Đông Anh sẽ dẫn đầu với 23% thị phần nguồn cung tương lai, theo sau là quận Hà Đông.