UBND Huyện Đông Anh triển khai công tác Bồi thường hỗ trợ và tái định GPMB một số Dự án trên đại bàn Huyện

Sáng 29/6, đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Phó chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng GPMB Huyện chủ trì Hội nghị triển khai công tác Bồi thường hỗ trợ và tái định cư GPMB đối với 2 Dự án trên địa bàn các xã Mai Lâm và Liên Hà.

      Tại hội nghị, UBND Huyện đã thông qua các Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Tổ giúp việc, Tổ công tác GPMB xã Mai Lâm, Liên Hà phục vụ Dự án xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại thôn Mai Hiên xã Mai Lâm, khu đất X7 thôn Lỗ Khê xã Liên Hà và triển khai công tác bồi thường hỗ trợ và tái định GPMB các Dự án.

Theo đó, khu đất đấu giá QSD đất tại thôn Mai Hiên xã Mai Lâm: có quy mô khoảng 3,3 ha. Hiện trạng phần lớn là đất nông nghiệp giao theo nghị định 64/CP. Khu đất X7 thôn Lỗ Khê xã Liên Hà có quy mô khoảng 3,7 ha, hiện trạng khu đất gồm 1 phần dân cư hiện có, đất ao và đất trồng hoa màu. Phía Nam và Đông Nam giáp đất nông nghiệp; các phía còn lại giáp đường dân sinh và dân cư hiện có thôn Lỗ Khê.

Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tạo dựng khu dân cư, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân, khắc phục hiện tượng lấn chiếm đất công, sử dụng đất trái phép, khai thác có hiệu quả các khu đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích, tạo nguồn thu ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để đầu tư xây dựng xã thành phường, thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Huyện thành Quận.

 

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng –  HUV – Phó Chủ tịch UBND Huyện – Chủ tịch Hội đồng GPMB Huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn phải xây dựng Kế hạch theo từng Dự án, cũng như các địa phương luôn sát sao trong công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; đồng thời phải có biện pháp xử lý đối với các hộ vi phạm trên đất công để thu hồi đất phục vụ cho thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của Huyện, và chính quyền các xã phải vận dụng đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện hành của Nhà nước để đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân có đất bị thu hồi; đồng thời, tuyên truyền cho người dân hiểu mục đích của các dự án để phối hợp và tự giác chấp hành các quy định của nhà nước nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án.

 

 

Thanh Hoa –Bá Đông