UBND Huyện Đông Anh triển khai công tác Bồi thường hỗ trợ và tái định GPMB một số Dự án trên đại bàn Huyện

Sáng 29/6, đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Phó chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng GPMB Huyện chủ trì Hội nghị triển khai công tác Bồi thường hỗ trợ và tái định cư GPMB đối với 2 Dự án trên địa bàn các xã Mai Lâm và Liên Hà.       Tại...